fbpx

Institutul Specializat al Francofoniei pentru Administrație și Management (ESFAM) este un institut al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), creat în 1994 și instalat la Sofia (Bulgaria). De la crearea sa și până astăzi au fost formați 2000 de absolvenți, care ocupă poziții de responsabilitate în întreaga lume.

Misiunea noastră este de a forma în limba franceză specialiști de înalt nivel în gestiunea administrațiilor și a întreprinderilor, pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din regiunea Europa centrală și orientală.

Ca formare inițială, propunem cursuri de un an care permit obținerea de diplome de master de la renumite universități franceze și belgiene.

Ca formare continuă, salariații pot urma module în cadrul acestor mastere și primi un certificat.

Rețeaua de alumni și de întreprinderi partenere permite absolvenților să își construiască una dintre cele mai bune cariere profesionale.

Este important de notat faptul că pentru studenții provenind din Europa centrală și orientală :

 • cursurile sunt subvenționate de AUF ;

 • sunt oferite burse de către Guvernul bulgar și alte organizații internaționale;

 • sunt asigurate cursuri de pregătire înainte de începerea anului universitar.

Întrebări frecvente

Care sunt condițiile de admitere ? A fi finalizat 4 ani de studii superioare și a stăpâni limba franceză.

Cât timp durează studiile la ESFAM ? Studiile pentru obținerea unei diplome durează un an, iar învățământul este cu frecvență, la Sofia, începând cu luna septembrie până în primăvara anului următor; studiile sunt urmate de o perioadă de stagiu sau de redactare a tezei de final de studii.

Care este statutul unui student la ESFAM ? Studenții ESFAM au același statut ca studenții bulgari și pot beneficia de reducerile asociate (cinema, transport, …). Ei sunt, de asemenea, studenți înscriși la universitatea franceză sau belgiană a cărei diplomă se pregătesc să obțină.

Ce tip de diplomă se obține la ESFAM ? Diplome de master ale universităților partenere.

Cine acreditează diplomele și programele ? Diplomele și programele sunt acreditate de instanțele universităților partenere.

Cine predă la ESFAM ? O parte din profesori provin de la universitățile partenere care vor acorda diploma, iar altă parte din rețeaua de experți a Agenției Universitare a Francofoniei.

Lista Masterelor organizate :

 • Master Management și Administrarea întreprinderilor, în parteneriat cu Universitatea din Nantes (Franța) ;

Această formare se adresează în mod prioritar studenților provenind de la alte filiere de formare (inginerie, științe sociale, științe umaniste, …) care pot dobândi o competență secundară în management.

 • Master Management public, în parteneriat cu Universitatea din Liège (Belgia)

Acest master dezvoltă atitudinile și aptitudinile luării de decizii în funcția publică locală, regională, națională și internațională, în special printr-o înțelegere a caracteristicilor mediului socio-economic, politic, juridic și financiar. Acest master este compus din trei module :

 1. Managementul afacerilor europene

 2. Managementul instituțiilor publice

 3. Managementul și guvernanța universităților

 • Master Managementul IMM-urilor și a teritoriilor turistice, în parteneriat cu Universitatea Pasqual Paoli din Corsica (Franța) ;

Acest master formează viitori manageri de întreprinderi și de teritorii turistice capabili de a ocupa, crea și dirija propria structură, dar și de a ocupa funcții de conducere în cadrul organizațiilor publice și private.

 • Master Transporturi internaționale, în parteneriat cu Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne ;

Un master pluridisciplinar specializat în trasporturi care formează cadre de înalt nivel pentru a satisface nevoile profesioniștilor domeniului, în principal în Europa centrală și orientală, oferind o specializare privind sistemele de transport din această regiune.

 • Master Supply Chain Management, în parteneriat cu Universitatea Paris 2 Panthéon Assas ;

Acest master oferă o formare adaptată nevoilor întreprinderilor în materie de management logistic. Este singurul master în Franța care permite absolvenților pasajul facil de la funcții de control la funcții de conducere și de realizare de sisteme industriale și logistice.

Taxă de înscriere

Taxă integrală : Taxa de înscriere la ESFAM, indiferent de master, este în valoare de 4000 € pentru un an. Această taxă cuprinde înscrierea la universitatea parteneră și acoperă costurile educaționale. Cazarea, asigurarea și hrana nu sunt cuprinse în această taxă.

Taxă subvenționată de AUF : 300 €

Sunt eligibili pentru taxa subvenționată :

 1. De drept :

 • Studenții de naționalitatea următoarelor țări : Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Estonia, Georgia, Grecia, Kosovo, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Polonia, Republica Cehă, Republica Kazahstan, Republica Kârgâză, Republica Moldova, Republica Tadjikistan, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Turkmenistan, Ucraina, Ungaria, Uzbekistan.

 • Studenții care urmează în prezent cursuri în cadrul universităților partenere : Corse, Paris 1, Paris 2, Nantes, Liège.

 1. Pe bază de dosar (burse AUF) :

 • Studenții din întreaga lume, absolvenți ai unei universități membre AUF sau unei structuri asociate AUF, care au un proiect profesional de calitate .