fbpx

Établissement Spécialisé de la Francophonie pour l’Administration

et le Management ESFAM

Specjalistyczna Instytucja Frankofońska na rzecz Administracji i Zarządzania (ESFAM) jest Instytutem Frankofońskiej Agencji Uniwersyteckiej (AUF), zlokalizowanym w Sofii (Bułgaria), który został utworzony w 1994 roku. Od tego momentu wykształcono 2000 absolwentów, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska na całym świecie.

Naszą misją jest kształcenie w języku francuskim specjalistów reprezentujących wysoki poziom w zakresie zarządzania administracją i przedsiębiorstwami, a tym samym przyczynienie się do rozwoju krajów ze strefy Europy Środkowej i Wschodniej.

W ramach kształcenia początkowego proponujemy roczne programy, które pozwalają uzyskać dyplom magisterski prestiżowych uniwersytetów francuskich i belgijskich.

W ramach kształcenia ustawicznego pracownicy najemni mogą studiować określone moduły programów studiów magisterskich i na tej podstawie uzyskań określone certyfikaty.

Sieć dawnych studentów i partnerskich przedsiębiorstw ułatwia absolwentom atrakcyjną karierę zawodową.

W przypadku studentów pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej warto odnotować, że:

studia są subwencjonowane przez AUF;

przyznawane są stypendia rządu bułgarskiego i innych organizacji międzynarodowych;

przed rozpoczęciem roku akademickiego na miejscu organizowane są wykłady pozwalające nadrobić zaległości.

Kilka często zadawanych pytań

Jakie są warunki przyjęcia?

Posiadanie 4 – letniego wyższego wykształcenia i znajomość języka francuskiego.

Jak długo trwają studia w ESFAM ?

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu magisterskiego trwają rok, a wykłady realizowane są bezpośrednio w Sofii od września danego roku, do wiosny kolejnego roku, po czym następują staże lub prace nad pracą magisterską.

Jaki jest status studenta ESFAM?

Studenci ESFAM mają status studentów bułgarskich i mogą korzystać z przysługujących im zniżkom (kino, transport, itd.). Są również studentami zapisanymi na uniwersytetach belgijskich i francuskich, w których przygotowują swoje dyplomy ukończenia studiów.

Jaki rodzaj dyplomu uzyskuje się w ESFAM?

Są to dyplomy magisterskie wydawane przez uniwersytety partnerskie.

Kto akredytuje dyplomy i programy?

Władze uniwersytetów partnerskich.

Kto wykłada w ESFAM?

Profesorowie uniwersyteccy oraz eksperci Frankofońskiej Agencji Uniwersyteckiej (AUF).

Lista organizowanych programów magisterskich

Dyplom magisterski w zakresie zarządzania i administrowania przedsiębiorstwami, we współpracy z Uniwersytetem w Nantes (Francja).

Ten rodzaj kształcenia adresowany jest głównie do studentów wywodzących się z innych ścieżek studiów (nauki inżynierskie, nauki społeczne, nauki humanistyczne,…), którzy mogą uzyskać drugi rodzaj kompetencji w zarządzaniu.

Dyplom magisterski w zakresie zarządzania publicznego, we współpracy z Uniwersytetem w Liège (Belgia). 

Rozwija postawy i umiejętności decyzyjne w lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej służbie cywilnej, w szczególności przez zrozumienie specyficznych cech środowiska społeczno-gospodarczego, politycznego, prawnego i finansowego. Ten program magisterski składa się z trzech ścieżek:

Zarządzania sprawami europejskimi,

Zarządzania instytucjami publicznymi,

Zarządzania i kierowania uniwersytetami.

Dyplom magisterski zarządzania MŚP oraz obszarami turystycznymi we współpracy z Uniwersytetem Korsykańskim Pasqual Paoli (Francja).

W jego ramach kształci się przyszłych menedżerów firm i obszarów turystycznych, zdolnych do zajmowania, tworzenia i kierowania swoimi strukturami, a także do zajmowania stanowisk kierowniczych w organizacjach publicznych lub prywatnych.

Dyplom magisterski w zakresie transportu międzynarodowego we współpracy z Uniwersytetem Paryż I Panthéon-Sorbonne.

Wielodyscyplinarny program magisterski specjalizujący się w transporcie, który szkoli kadrę kierowniczą wysokiego szczebla w celu zaspokojenia potrzeb specjalistów w zakresie zarządzania transportem, głównie w Europie Środkowej i Wschodniej, poprzez wiedzę specjalistyczną o systemach transportu na tym obszarze.

Dyplom magisterski w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw, we współpracy z Uniwersytetem Paryż 2 Panthéon-Assas.

Ten program magisterski jest ofertą szkoleń dostosowanych do potrzeb firm w zakresie zarządzania logistyką. Jest to jedyny program magisterski we Francji, który umożliwia absolwentom łatwe przejście od kontroli do zarządzania i projektowania systemów przemysłowych i logistycznych.Opłata rejestracyjna

Pełna cena: Opłata rejestracyjna do ESFAM, niezależnie od rodzaju wybranego programu magisterskiego, wynosi 4000 € na rok. Cena ta obejmuje rejestrację na uczelni partnerskiej i koszty edukacji. Nie obejmuje kosztów zakwaterowania, ubezpieczenia i wyżywienia.

Opłata dofinansowana przez AUF: 300 €

Do opłaty dotowanej mają uprawnienie:

1. Z mocy prawa :

Studenci narodowości następujących krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Kazachstan, Kirgistan, Kosowo, Macedonia Północna, Czarnogóra, Mołdawia , Uzbekistan, Polska, Republika Czeska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tadżykistan, Turkmenistan, Turcja, Ukraina.

Studenci odbywający aktualnie studia na następujących uczelniach partnerskich: Korsyka, Paryż 1, Paryż 2, Nantes, Liège.

2. Na podstawie dokumentacji (stypendia AUF) :

Studenci z całego świata, absolwenci uniwersytetu będącego członkiem AUF lub struktury afiliowanej przy AUF i realizujący profesjonalny projekt wysokiej jakości