fbpx

Франкофонският бизнес институт (СИФАМ), ESFAM – École de Management de la Francophonie  е институт на Университетската агенция на Франкофонията (AУФ), със седалище в София (България), който е създаден през 1994 г. От тогава до сега в СИФАМ са се дипломирали над 2200 студенти, които заемат отговорни длъжности в целия свят.
Основната мисия на СИФАМ е да обучава, на френски език, висококвалифицирани специалисти в областта на администрацията и управлението на бизнеса, за да допринесe за развитието на страните от региона на Централна и Източна Европа.

СИФАМ предлага магистърски програми, с продължителност на обучението 1 година, на големи френски и белгийски университети.

Институтът предлага също и сертифицирани специализирани курсове (курсове за преквалификация) на служители по различни модули.

Поддържането на мрежата от бивши студенти и партньорски компании дава на завършилите възможности за добра професионална кариера. Важно е да се отбележи за студентите, идващи от страните от Централна и Източна Европа, че :

 • обучението се субсидира от AUF ;

 • осигуряват се стипендии от българското правителство и други международни организации ;

 • предоставя се възможността за провеждане на курсове по френски, на място, с цел подобряване на нивото преди началото на учебната година.

Често задавани въпроси

Какви са изискванията за кандидатстване ? Кандидатите да имат завършени 4 години висше образование и да имат познания по френски език.

Каква е продължителността на магистърските програми в СИФАМ ? Обучението продължава една година, като лекциите се провеждат на място от септември до следващата пролет, след което следва периода на стаж или писане на дипломна работа.

С какъв статут са студентите на СИФАМ ? Студентите на СИФАМ са със статут на български студенти и като такива, могат да ползват всички полагащи им се отстъпки (кино, транспорт и др.). Същевременно имат и статута на записани студенти в съответния френски или белгийски университет, чиято магистратура учат.

Какъв тип диплома получавате в СИФАМ ? Дипломите са за завършена магистърска степен от университетите – партньори.
Кой акредитира дипломите и магистърските програми? Дипломите и програмите са акредитирани от органите на университетите – партньори.

Кой преподава в СИФАМ ? Една част от преподавателите идват от чуждите университети, а друга идват от Университетска агенция на Франкофонията (УАФ).


Списък на магистърските програми

 • Мениджмънт и бизнес администрация (Програма за придобиване на допълнителна компетентност)  в партньорство с Университета в Нант (Франция) :

Това обучение е предназначено предимно за студенти от други области на обучение (инженерни науки, социални науки, хуманитарни науки и др.), които могат да придобият втора професионална компетентност.

 • Mениджмънт на устойчиви иновации и цифровизация, в партньорство с Университета в Лиеж (Белгия) :

Магистърската програма има за цел да подготви студентите за предизвикателствата на климатичния и цифровия преход за компаниите, като ги запознае с различните управленски измерения, които могат да допринесат за това. Ориентацията му е категорично насочена към управлението на проекти и иновациите, по-специално чрез насърчаване на проектни теми, свързани с тези въпроси.

 • Управление на МСП (малки и средни предприятия) и туристически зони в партньорство с Университета на Корсика Паскуал Паоли (Франция) :

Тази магистратура ще обучава бъдещи мениджъри в туристическия бизнес и туристическите зони, способни да заемат, създават и управляват собствени структури, но също така да заемат ръководни позиции в публични или частни организации.

 • Международен транспорт в партньорство с Университета в Париж I Пантеон Сорбона :

Мултидисциплинарна магистратура, специализирана в областта на транспорта, която обучава висши ръководители, за да отговори на нуждите на транспортните специалисти по отношение на управлението, главно в Централна и Източна Европа, като предлага специализация в транспортните системи в тази област.

 • Supply Chain Management или Мениджмънт на производствени вериги на Университета Пантеон – АСАС :

Тази магистратура има за цел да предложи обучение, адаптирано към нуждите на компаниите по отношение на логистиката. Това е единствената магистратура във Франция, която позволява на завършилите лесно да преминат от контрол към управление и проектиране на индустриални и логистични системи.


Такси

 • Пълна такса : Таксата за записване в дадена магистратура е 4000 €. Тази цена включва регистрация в партньорския университет и покрива разходите за образование. Не включва настаняване, застраховка и храна.
 • Такса, субсидирана от УАФ : 300 €

На тази такса имат право студентите от следните държави :

 1. На общо основание :
  • Албания, Армения, Азербайджан, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Естония, Грузия, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Казахстан, Киргизстан, Косово, Северна Македония, Черна гора, Молдова, Узбекистан, Полша, Чехия, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украйна.

  • Студенти, които в момента учат в следните университети – партньори : Корсика, Париж 1, Париж 2, Нант, Лиеж.

  2. В зависимост от досието (безвъзмездни средства от УАФ) :

  • Студенти от цял свят, завършили университети – членове на УАФ или структура, свързана с нея, и представили качествен професионален проект.