fbpx

Frankofona škola za administraciju i menadžment (ESFAM) je institut Frankofone univerzitetske agencije (AUF), sa sedištem u Sofiji (Bugarska), otvoren 1994. godine. Studije je od tada kod nas završilo 2000 studenata koji su sada na bitnim pozicijama širom sveta.

Naša misija je da na francuskom jeziku oformimo visokokvalifikovane stručnjake za upravljanje administracijom i kompanijama, kako bismo doprineli razvoju zemalja Centralne i Istočne Evrope.

Na početku obuke nudimo jednogodišnje studijske programe zahvaljujući kojima se mogu dobiti master diplome prestižnih francuskih i belgijskih univerziteta.

U nastavku obuke zaposleni imaju mogućnost da nastave da prate module tih mastera i dobiju sertifikat.

Umreženost i povezanost nekadašnjih studenata i kompanija omogućavaju tek diplomiranim studentima blistavu profesionalnu karijeru.

Bitno je napomenuti za studente koji dolaze iz zemalja Centralne i Istočne Evrope:

studije su subvencionisane od strane AUF-a;

stipendije bugarske Vlade i drugih međunarodnih institucija su odobrene;

časovi usavršavanja francuskog jezika održavaju se na samom fakultetu, pre početka akademske godine.

Nekoliko čestih pitanja

Koji su uslovi upisa? Završene četvorogodišnje visokoškolske studije i vladanje francuskim jezikom.

Koliko traju studije na ESFAM-u? Studije traju godinu dana, odvijaju se putem regularne nastave na našoj ustanovi u Sofiji od septembra do narednog proleća, a nakon nastave sledi i staž ili pisanje master rada.

Koji je statut studenta ESFAM-a? Studenti koji studiraju na ESFAM-u imaju status bugarskog studenta i mogu da iskoriste popuste koji im sleduju (za pozorište, prevoz…). Istovremeno su i studenti upisani na francuski ili belgijski univerzitet čiju će diplomu dobiti.

Koju diplomu dobijamo na ESFAM-u? Reč je o master diplomama univerziteta sa kojima imamo potpisano partnerstvo.

Ko akredituje diplome i programe? Nadležne institucije naših univerziteta partnera akredituju diplome i programe.

Ko drži nastavu na ESFAM-u? Jedan deo profesora dolazi sa pomenutih univerziteta čiju ćete diplomu dobiti, a drugi deo čine stručnjaci Frankofone univerzitetske agencije.

Lista organizovanih master programa

Master Menadžment i Administracija preduzeća, u partnerstvu sa Univerzitetom u Nantu (Francuska);

Ovaj program namenjen je prevashodno studentima čije su osnovne studije bile drugog tipa (inženjerske nauke, društvene nauke, humanističke nauke…)i koji, zahvaljujući ovom programu, mogu da steknu potrebne kompetencije u sferi menadžmenta.

Master Javni menadžment, u partnerstvu sa Univerzitetom u Liježu (Belgija)

Ovaj master program omogućava studentima sticanje i razvijanje neophodnih sposobnosti za donošenje odluka u javnoj lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj službi, naročito zahvaljujući razumevanju specifičnosti društveno-ekonomske, političke, pravne i finansijske sfere. Ovaj master program čine tri smera:

Smer Menadžment evropskih poslova

Smer Menadžment javnih institucija

Smer Menadžment i upravljanje univerzitetima.

Master Menadžment malih i velikih preduzeća i turističkih oblasti u partnerstvu sa Univerzitetom na Korzici „Paskal Paoli“ (Francuska);

Ovaj master program obučava buduće menadžere preduzeća i iz oblasti turizma, sposobne da deluju, stvaraju i upravljaju samostalno, ali kompetentne i za različite menadžerske pozicije u javnim i privatnim organizacijama.

Master Međunarodni saobraćaj, u partnerstvu sa Univerzitetom Pariz 1 Panteon – Sorbona;

Pluridisciplinaran master program specijalizovan za saobraćaj obučava kvalitetan kadar kako bi zadovoljio potrebu za menadžerskim stručnjacima za transport, posebno u Centralnoj i Istočnoj Evropi, nudeći specijalizaciju na saobraćajnim sistemima ovog područja.

Master Supply Chain Menadžment, u partnerstvu sa Univerzitetom Pariz 2 Panteon Asas;

Ovaj master ima za cilj obuke u skladu sa potrebama preduzeća kada je reč o logistici menadžmenta. To je jedini master u Francuskoj koji omogućava osobama koje steknu diplomu da se lako preusmere sa kontrolnih funkcija na funkcije upravljanja i osmišljavanja industrijskih i logističkih sistema.

Cena upisa

Puna cena: Cena upisa na ESFAM, za bilo koji master program, košta 4000 evra za godinu dana studija. Ova cena obuhvata upis na partnerski univerzitet i pokriva troškove nastave. U cenu nisu uračunati smeštaj, osiguranje i ishrana.

Cena sa AUF popustom: 300 evra

Ispunjavaju uslove za cenu sa popustom:

1. Po pravu:

Studenti sa državljanstvom iz sledećih zemalja: Albanija, Azerbejdžan, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Hrvatska, Estonija, Grčka, Gruzija, Jermenija, Kazahstan, Kirgistan, Kosovo, Letonija, Litvanija, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunija, Rusija, Severna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Tadžikistan, Turkmenistan, Turska, Ukrajina, Uzbekistan.

Studenti koji trenutno studiraju na nekom od sledećih partnerskih univerziteta: Korzika, Pariz 1, Pariz 2, Nant, Lijež.

2. Na osnovu dosijea (stipendije AUF-a):

Studenti iz celoga sveta, koji su diplomirali na nekom univerzitetu članu AUF-a ili na nekoj ustanovi koja je povezana sa AUF-om, i čiji je profesionalni projekat kvalitetan.