Bulgare

Вие сте завършили успешно 4 – години висше образование (240 ECTS)
Вие владеете френски език

ВФУАМ Ви предлага магистърски програми, които Ви гарантират :

 

  • знания, отговарящи на изискванията на публичния и частния сектор и позволяващи бързо интегриране на пазара на труда.
  • Международно признати дипломи от реномирани френски и белгийски университети.
  • Мултикултурна среда от студенти и преподаватели.