Armenien

Դուք ունեք չորսամյա բարձրագույն կրթություն (240 ECTS)
Դուք տիրապետում եք ֆրանսերենին

 

Ֆրակոֆոնիայի Կառավարման Բարձրագույն դպրոցը առաջարկում է 1 տարի տևողությամբ մագիստրոսական տարբեր ծրագրեր (Master 2 մակարդակ), երաշխավորելով՝ :

  • ժամանակակից բիզնեսի և կառավարման իրողություններին համահունչ գիտելիքներ, որը ձեզ մեծ հնարավորություն կտա աշխատաշուկայում.
  • Ֆրանսիական կամ բելգիական համալսարանի միջազգային ճանաչմամբ դիպլոմ.
  • Միջմշակութային հմտությունների զարգացման հիանալի հնարավորություն՝ տարբեր մշակույթների ուսանողների և դասախոսների շնորհիվ.