Slovaque

Máte ukončené 4 roky vysokoškolského štúdia (240 ECTS)
Ovládate francúzsky jazyk
ESFAM – Vysoká škola frankofónie pre administráciu a manažment vám ponúka možnosť študovať počas jedného roka v niektorom z magisterských programov na úrovni Master 2, ktoré vám zaručia :

 

  • Prepojenie teoretických vedomostí s reálnym dianím v podnikoch a v modernej administrácii, umožňujúc rýchle začlenenie sa na trh práce.
  • Diplom z významnej francúzskej alebo belgickej univerzity, medzinárodné uznanie vašich znalostí a schopností.
  • Osvojenie si interkultúrnych kompetencií vďaka rôznorodosti študentov a vyučujúcich.